V LS 2024 si můžete zapsat kurz:

HM

V LS 2024 si můžete zapsat kurz:

Sociology and Philosophy of Physics: Forgive and Forget

Seminář je koncipován jako badatelský, studenti a studentky jsou vítáni.

Seminář je zařazen do výuky Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (AFSV00424), E-kredity: 3.

Garant kurzu (pro studenty UK):

Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR) marsalek@flu.cas.cz

Koncepce, příprava a vedení kurzu:

Doc. Zdeněk Konopásek, PhD. (CTS UK/AV ČR)

Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR)

Mgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Místo konání semináře:

Zasedací místnost Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti (214a), Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 2. patro.

Čas konání semináře:

Seminář má čtrnáctidenní periodicitu s počátkem 22. 2. 2024, 14:30 – 17:00 hod.