Workshop

Workshop

Tento workshop se uskuteční ve středu 26. června 2024 na Univerzitě Karlově v Praze - Jinonicích. 

Na workshopu probereme:

  • zkušenosti s metodologií skupinových rozhovorů – např. otázky bezpečí, důvěry, aj.
  • za jakých podmínek je možné o skupinových rozhovorech se znevýhodněnými skupinami uvažovat jako o participativních nástrojích, a to jak na lokální úrovni, tak ve vztahu k celostátním politikám;
  • v čem je možné stávající zkušenosti rozvíjet.

Zveme jak účastnictvo se zkušeností se skupinovými rozhovory se znevýhodněnými skupinami, tak „jen“ se zájmem o téma.

Přihlašovat se můžete do 15.6. zde> https://forms.gle/h3AiScHjqX6PkSt29 

Pro případné dotazy se obracejte na Evu Hejzlarovou (eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz) nebo Lucii Trlifajovou (lucie.trlifajova@fsv.cuni.cz)