doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: grygar@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 236

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. B223, Jinonice, budova B

ResearcherID: K-9524-2017

Scopus Author ID: 16244925600

ORCID ID: 0000-0002-3391-9932

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Anthropology of East-Central Europe; Antropologický seminář; Antropologie ekonomických a politických systémů; Borders and International Migration; Dějiny sociální antropologie; Diplomový seminář; Klíčové otázky sociální antropologie; Kvalitativní metodologie; Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody; Praktika z kvalitativního výzkumu; Současná sociální antropologie; Stát, národ a globalizace: infrapolitiky moci a identity; Výzkumné kolokvium SAQ

2017 - 2019. Innovations in Ethnic Entrepreneurship and Emerging Everyday Multiculturalism. Vietnamese Diaspora in the Czech Republic. GA ČR (Czech Science Foundation), 17-18584S. (Spoluřešitelé Tereza Freidingerová, Karel Čada, Barbora Nováková Jirková).

2015. "Vietnamese Diaspora in Prague: food, consumption, and socio-material proximity in the making of cosmopolitan city" ERSTE Stiftung,(spoluřešitel Karel Čada).

2007 – 2008. Uskutečňování EU: mezinárodní hranice a politiky prostoru v polsko-běloruských souvislostech. Post-doktorský projekt podpořený Grantovou agenturou ČR, 403/07/P299.

etnicita, migrace, antropologie hranic, antropologie jídla a spotřeby, sociální vyloučení