RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.

RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: tereza.freidingerova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 668

Osobní webová stránka

Místnost: č. 310, Pekařská 16

ResearcherID: Q-7156-2017

Scopus Author ID: 57190016524

ORCID ID: 0000-0002-0108-5005

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Média a migrace (IKSŽ), Globální a rozvojová žurnalistika (IKSŽ)

2020-2021 GAČR : Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí. (hlavní řešitelka) https://iss.fsv.cuni.cz/integrace-migrantu-v-nemetropolitnich-oblastech
2017-2019 GAČR: Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus. Vietnamská diaspora v České republice. (spoluřešitelka)
2011-2013 GAČR: Migration and Development – economic, social and socio-economic impacts of migration on the Czech Republic and Ukraine (with a specific focus on the analysis of remittances). (výzkumnice)
2010-2012 GAUK: Migrační a adaptační tendence Vietnamců: behaviorálně-geografická perspektiva. (hlavní řešitelka)

mezinárodní migrace, integrace migrantů, vietnamská diaspora, mediální rámování migrace