Metodologie výzkumu politiky

Soubory ke kapitolám o analýze kategoriálních a kardinálních dat

Kniha: Beneš, V., Druláka, P (eds.). 2019. Metodologie výzkumu politiky. SLON 

Zde čtenář nalezne doprovodné soubory v Excelu k výpočtům ke kapitolám Regresní a korelační analýza a Statistická analýza kategoriálních dat

Výpočty a pomůcky k analýze kardinálních dat (regrese a korelace) regrese_Excel.xls

Výpočty a pomůcky k analýze kategoriálních dat (kontingenční tabulky) kategorialni_data_Excel01.xls