Software

Software pro kvantitativní výzkum

Výhodou obecných statistických balíků je, že kromě jednotlivých statistických technik umí upravovat data (popisování, čištění, filtrování, transformace jako vytváření nových proměnných apod.). Navíc umí načítat data v nejrůznějších formátech (viz dále) a jsou tedy opravdu univerzální. Neexistuje žádné jednoznačné doporučení, které by bylo možné dát ohledně toho, který software je nejlepší. V zásadě platí, že jejich možnosti jsou velice podobné a záleží na uživateli s kterým z nich se naučí zacházet. Dále platí, že pokud se naučíte příkazový jazyk jednoho software, velice snadno přejdete na jiný, protože tyto jazyky jsou si velice podobné.

R, R-Project - nekomerční produkt vyvíjený neustále komunitou matematiků a statistiků

STATA - komerční produkt, využívaný zejména v akademickém výzkumu

SAS - komerční produkt, využívaný zejména v oblasti financí (banky, pojišťovny)

IBM SPSS STATISTICS - komerční produkt, využívaný zejména v oblasti sociálněvědního výzkumu (výzkum trhu, výzkum veřejného mínění)

STATISTICA - komerční produkt, využívaný zejména v oblasti přírodních věd

JASP - zajímavý nekomerční produkt, založený na prostředí R, ale využívající systému nabídek, stručný popis v češtině je zde

Specializovaný software

Speciální software pro strukturní modely

AMOS

LISREL a PRELIS

EQS

MPLUS

Poznámka: Velice dobrý přehled softwarů pro tyto úlohy nabízí ve své knize česky Urbánek, T. 2000. Strukturní modelování.

 

Speciální software pro víceúrovňové modely

HLM

MPLUS

Poznámka: Velice dobrý přehled softwarů pro tyto úlohy nabízí web Centre for Multilevel Modelling

 

Speciální software pro latentní třídy

MPLUS

Latent GOLD

Software pro Bayesovskou analýzu dat

WinBugs - nekomerční produkt, nejflexibilnější, ovládání jen příkazy

JAGS - nekomerční produkt, konkurence WinBugs, užívá stejný příkazový jazyk, ovládání opět jen příkazy

R, R-Project - obsahuje skrze balíky, např. R2WinBUGS možnost ovládat WinBugs, skrze RJags je možno ovládat JAGS

MPLUS - obsahuje jen některé modely

BugsXLA nekomerční produkt, omezený na základní modely, doplněk k Excelu, ovládá skrze nabídkyWinBugs