Specifický VŠ výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum je účelová podpora z veřejných prostředků na výzkum, který je prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.