• Státní závěrečné zkoušky

  V červnu budou probíhat obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském úseku studia. Konkrétní termíny jsou již stanoveny. Informace obsahují také podmínky osobní přítomnosti. 

   

   

  Více o státních zkouškách
 • Seminář ISS

  Ve středu 16. června od 17:30 proběhne další ze seminářů ISS. Tentokrát představí fenomén roztomilosti v japonské kultuře a společnosti host Igor Pruša, který se specializuje na současnou japonskou společnost a její mediální scénu.

   

  Více o semináři
 • Plénum ISS

  Každoroční plénum Institutu sociologických studií můžete zhlédnout zpětně prostřednictvím záznamu. Plénum proběhlo ve středu 2. června 2021.

   

   

  Záznam

Aktuality Přejít na aktuality

 • Vzdělávací program In Between?

  Zajímá vás problematika pohraničí? Zúčastněte se letní školy, která vás naučí provádět výzkum metodou oral history a je vhodná pro studenty antropologie nebo sociologie. První etapa náboru proběhne ve dnech 7. - 20. června 2021.

 • 15. ročník Letní školy statistických metod

  Pracujete na výzkumu? Plánujete a vyhodnocujete experimenty? Píšete disertační práci? Vyučujete statistiku? Chcete si usnadnit práci s daty? Zúčastněte se 15. ročníku Letní školy statistických metod, která probíhá buď v tradičním termínu 23. - 27. srpna 2021 nebo on-line v termínu 16. - 20. srpna 2021.

 • On-line kurzy na partnerské univerzitě Sorbonna

  Partnerská univerzita Sorbonna, která s Univerzitou Karlovou spolupracuje v rámci mezinárodní aliance 4EU+, připravila pro studenty i naší univerzity zajímavé on-line kurzy v oblasti sociálních a humanitních věd. Uzávěrka přihlášek na zářijové kurzy je 25. června 2021.

 • Vyplňte dotazník k výzkumu dopadů COVID na VŠ vyučující a studenty

  Zapojte se jako studenti a vyučující do komplexního šetření zkoumající zkušenost se studiem a výukou v době pandemie včetně životních podmínek a duševního zdraví. Dotazník můžete vyplnit do 25. června.

 • Přijímací řízení na magisterské programy

  Hranice pro postup do druhého kola přijímacího řízení byla stanovena u programu Sociologie. Hranice pro přijetí byla stanovena u programu Veřejná a sociální politika.

 • Čtvrteční ONLINE semináře/17.6. v 16.00

  Martin Ďurďovič/Narativní konstruktivismus a narativní realismus na jedné lodi? Zamyšlení nad východisky narativního výzkumu

ŽIVOT NA INSTITUTU

 • Semináře a diskuzní setkání

  Studium na ISS FSV UK zdaleka nespočívá jen v pravidelné docházce na přednášky a semináře!

  Přidej se k nám na pravidelná diskusní setkání.

 • Studium v zahraničí

  Využijte možnost vyzokoušet si studium v zahraničí v rámci bohaté mezinárodní mobility! Nejznámější program ERASMUS+ je určen pro studenty všech studijních programů a oborů. Vyjet můžete i na partnerské univerzity ISS a OZS. 

 • Studentské aktivity

  Na Institutu sociologických studií působí studentský spolek Miroslava, který díky pořádání formálních i neformálních akcí pomáhá studentům v integraci do vysokoškolského života a usnadňuje komunikaci mezi studenty a instutem.