30. dubna je deadline pro podávání přihlášek do doktorského studia!

dod

30. dubna je deadline pro podávání přihlášek do doktorského studia!

Den Otevřených Dveří doktorského studia Sociologie  se koná v úterý, 2. 4. 2024, 14: 00 – Jinonice / online - údaje pro přihlášení budou včas zveřejněny

 

Chcete se dozvědět, proč studovat doktorskou sociologii na FSV UK?

Nejen na tuto otázku dostanete během dne otevřených dveří odpověď. Setká se s vámi garant

doktorského studia prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., který mimo jiných aktivit

vede českou edici Sociologického časopisu. Můžete se tak zeptat nejen na

studium, průběh přijímací zkoušky, přípravu projektu, ale také na publikační příležitosti a strategie 

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

...a ještě pár důležitých termínů:  

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2024

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30. 4. 2024