30. dubna je deadline pro podávání přihlášek do doktorského studia!

dod

30. dubna je deadline pro podávání přihlášek do doktorského studia!

Den Otevřených Dveří doktorského studia Sociologie  se koná ve čtvrtek, 16. 3. 2023 od 15:30

Chcete se dozvědět, proč studovat doktorskou sociologii na FSV UK?

Nejen na tuto otázku dostanete během dne otevřených dveří odpověď. Setká se s vámi garant

doktorského studia prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., který mimo jiných aktivit

vede českou edici Sociologického časopisu. Můžete se tak zeptat nejen na

studium, průběh přijímací zkoušky, přípravu projektu, ale také na publikační příležitosti a strategie 

 

Přihlásit se můžete:

Topic: DOD PhD sociologie
Time: Mar 16, 2023 03:30 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/98307521731
 

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

...a ještě pár důležitých termínů:  

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2023

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30. 4. 2023

Termín přijímací zkoušky: 15. a 16. června 2023