Cena Miloslava Petruska

MP

Cena Miloslava Petruska

Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje třináctý ročník soutěže o "Cenu Miloslava Petruska" na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky. 

 

Pravidla soutěže o Cenu Miloslava Petruska ze nejlepší odborný článek vydaný v časopise s recenzním řízením o oboru sociologie platná pro rok publikování 2022 (hodnocené v roce 2023) a podmínky účasti najdete zde. 

Článek musí být do soutěže přihlášen nejpozději do 28. února 2023