GAČR 2024

gačr

GAČR 2024

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání
standardních, projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship
(incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií (São
Paulo), Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce
s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem; NSF) s
počátkem řešení od 1. ledna 2024 (či dle pravidel LEAD agentury).
Zadávací dokumentace

Tender Documents

Další informace včetně podrobných pravidel pro navrhovatele jsou zveřejněny v aktualitách
oddělení vědy.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je
23. března 2023.