ISS zapojen do výzkumu o udržitelné módě

ISS

ISS zapojen do výzkumu o udržitelné módě

V rámci šetření bylo zjištěno, že 27,5 % dotázaných vyjádřilo zájem o udržitelnou módu a 72,5 % vyjádřilo nezájem. 

Podrobnosti  k výzkumu a výzkumné zprávy najdete zde