Jak na interdisciplinární výzkum?

slon

Jak na interdisciplinární výzkum?

Pozvánka na pracovní seminář

Jak na interdisciplinární výzkum? Sdílení zkušeností s inter- a trans- disciplinárními vědeckými projekty.

Pondělí, 20. ledna 2020, od 15 hod., místnost 212, FSV, Hollar.

Je všeobecně známo, že týmová spolupráce mezi badateli z různých – blízkých či vzdálených – oborů vyžaduje větší osobní, časové i zdrojové nároky než běžný výzkum v rámci jednoho oboru. Ani aktuální grantový systém ani metodika hodnocení vědy a výzkumu problémově orientovaný interdisciplinární výzkum nijak nepodporují. Není proto snadné kvalitní víceoborový projekt připravit a úspěšně realizovat. Na druhé straně současné vnímání komplexnosti a dynamického charakteru světa implikuje potřebu interdisciplinárního přístupu a zejména mezinárodní instituce na podporu výzkumu poskytují pro problémově orientovaný výzkum financování.

Rada Progresu Q18 proto organizuje seminář určený zájemcům o interdisciplinární výzkum, na kterém se budou diskutovat teoretické, ale hlavně praktické otázky přípravy a vedení víceoborových projektů s badateli, kteří takové projekty vedli nebo se na nich podíleli. Na semináři vystoupí akademici se zkušenostmi s vedením interdisciplinárních týmů, kteří budou vysvětlovat přednosti i obtíže takového výzkumu. Každý tým bude reprezentovat i jeho další člen, aby byla zastoupena různorodost oborových perspektiv.