Dino Numerato řečníkem konference Rok s covid-19. A jak dál?

Dino Numerato

Dino Numerato řečníkem konference Rok s covid-19. A jak dál?

Celodenní on-line diskuzní konference na téma Rok s covid-19. A jak dál? proběhne 24. března pod záštitou Univerzity Karlovy a jejího projektu Česko. A jak dál?, který funguje právě jako diskuzní platforma. Již dříve uspořádala mnoho konferencí například na témata: Sucho, Vzdělávání, 30 let svobody, (Ne)zdravé Česko, Stop alkoholu v těhotenství, Česko, Evropa a svět, Dluhy a exekuce, Bezpečnost či Zemědělství a kvalita potravin.

Diskutovat budou (nejen) odborníci z Univerzity Karlovy v pěti tematických oblastech. Oblast společnosti bude zastupovat docent Dino Numerato z Katedry sociologie ISS FSV UK.

Cílem diskuze je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál, proto budeme rádi, když se k nám připojíte a poslechnete sico všechno se změnilo od prvního potvrzeného případu nemoci covid-19 v ČR, jak České republika zvládá pandemii nebo jaká další řešení je nutné v roce 2021 přijmout.

Časový harmonogram a hlavní řečníci:

09:10-10:20

 VZDĚLÁVÁNÍ

garantka prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

10:35-11:40

 VĚDA

garant prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost

12:00-13:05

EKONOMIKA

garant prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií FSV UK

13:20-14:25

SPOLEČNOST

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.Katedra sociologie, Institut sociologických studií FSV UK

14:40-15:45

 ZDRAVÍ

garant doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Více o diskuzní konferenci naleznete na FB události. Konferenci můžete sledovat živě také na fakultním Facebookovém profilu nebo na Youtube Univerzity Karlovy