Jan Kohoutek se stal docentem veřejné a sociální politiky

Jan Kohoutek se stal docentem veřejné a sociální politiky

Srdečně gratulujeme Janu Kohoutkovi, který se stal docentem veřejné a sociální politiky, a to na základě vyjádření mezinárodní komise hodnotící celkový profil adepta, souhlasných posudků recenzentů k jeho habilitační práci "Policy Work and Politicisation in the Ministries of the Czech Republic: The Dilemmas of State Service" a úspěšné přednášce před Vědeckou radou FSV UK.