Kandidát na funkci děkana FSV UK bude představen 7. října

Volby děkanka FSV UK

Kandidát na funkci děkana FSV UK bude představen 7. října

Akademická obce FSV UK v řádné lhůtě pro podávání kandidátek na funkci děkana FSV UK, navrhla jednoho kandidáta - Tomáše Karáska. 

Tomáš Karásek je absolventem Fakulty sociálních věd a současně Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako vedoucí Katedry bezpečnostních studií a proděkan pro rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Kandidát Tomáš Karásek svou koncepci pro funkční období 2022-2026 pojmenoval 3 x PRO FSV. Mezi hlavní hesla patří: 

  • propojená fakulta
  • proaktivní komunikace
  • prosperující komunita.

Celou koncepci si můžete přečíst zde. 

Veřejné představení kandidáta akademické obci proběhne ve čtvrtek 7. října 2021 od 17:00 v budově Opletalova, v místnosti č. 314. 

Veřejné představení kandidáta můžete sledovat i online přes Zoom. 

Volba děkana FSV UK proběhne 12. října 2021 na zasedání Akademického senátu FSV UK.