Podpora postdoktoranda při získávání vědeckého projektu

Knihy

Podpora postdoktoranda při získávání vědeckého projektu

Ředitel ISS FSV UK vypisuje poptávku s cílem podpořit jednoho postdoktoranda (max. 8 let po obhajobě) při získávání vlastního vědeckého projektu, který se bude realizovat na ISS. Předpokládaná délka podpory je maximálně dva roky. Podpora činí 120 tis. Kč ročně. Prostředky je možné použít na osobní náklady a na provozní náklady včetně cestovného, které souvisí s přípravou projektu a vědeckou činností pro ISS (dělení cca 85 tis. osobní náklady a 35 tis. provoz a cestovné). Vítána je již předchozí spolupráce s ISS. Nabídku doplňte následujícími přílohami: stručné CV s přehledem dosavadní vědecké a publikační činnosti, návrh vědecké, publikační činnosti a případně pedagogické činnosti na příští dva roky nebo na dobu, kdy hodláte podporu využívat, včetně představy, o jaký projekt bude zájemce usilovat a jaké strategie zvolí k jeho získání.

Nabídky posílejte do 25. 6. 2019 současně na e mailové adresy:

zdenek.uherek@fsv.cuni.cz

lucie.vonavkova@fsv.cuni.cz