Možnost prezenčního zkoušení

Prezenční zkoušky

Možnost prezenčního zkoušení

Zkoušky na institutu (jako na celé fakultě) se mohou konat v prezenční podobě. Prezenční zkoušení je pouze možností, nikoliv povinností a může se konat v nutných a odůvodněných případech. Nadále platí zachování hybridního/dálkového plnění studijních povinností. 

V případě prezenčních zkoušek (i ústních a státních) platí následující:

  • lze je konat bez limitu počtu studentů
  • je nutné zachovat povinné rozestupy alespoň 1,5 metru
  • studující nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • studující:
  • podstoupil preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (výsledek testu ne starší 72 hodin v případě antigenního testu a ne starší 7 dní v případě PCR testu předloží studující zkoušejícímu),
  • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, který předloží vyučujícímu, a od aplikace první očkovací dávky uplynulo nejméně 22 dní, 
  • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, což doloží vyučujícímu potvrzením od obvodního lékaře, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Podrobné informace k testování studentů jsou zde, registrace k testování v univerzitním odběrovém centru na Albertově naleznete pod tímto odkazem. Zároveň platí, že studentům je doporučeno se nechat testovat ve veřejných testovacích místech.

V případě prezenční zkoušky očekávejte informace od vyučujícího.