Petr Witz v podcastu DE FACTO

PW

Petr Witz v podcastu DE FACTO

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Více najdete zde