Podzimní KVAS se uskuteční v Krkonoších

KVAS

Podzimní KVAS se uskuteční v Krkonoších

Milé kolegyně, milí kolegové,
srdečně zveme na další KVAS, setkání vyučujících a zájemců o sociální antropologii o kvalitativní výzkum i kvantitativní výzkum. 

Podzimní KVAS proběhne ve dnech 19. - 21. listopadu na Patejdlově boudě nad Špindlerovým mlýnem. Ubytování je hrazeno z prostředků ISS. Akce je primárně určena pro mgr. specializace SAQ a AVM, ale uvítáme i zástupce dalších směrů. 

Svou účast prosím registrujte zde. 

Těšíme se na vás,

Jakub Grygar
Martin Hájek
Barbora Spalová
Ema Hrešanová
Zdeněk Uherek
Alessandro Testa

Petr Soukup