Pozvánka na Workshop - Multiple Streams Framework

Zahariadis

Pozvánka na Workshop - Multiple Streams Framework

Multiple Streams Framework (MSF) je jedním z nejrozpracovanějších rámců procesu tvorby veřejných politik a prof. Zahariadis představuje jednu z jeho vůdčích osobností.
Workshop je primárně pro studenty, kteří by se rádi dozvěděli více o konkrétním zkoumání procesu tvorby veřejných politik. Workshop je zaměřen na operacionalizaci a aplikaci MSF na konkrétní empirická data(rozhovory, analýza dokumentů, mediální analýza atd.) a jejich participační diskuzi. Kurz bude také sloužit k diskuzi a formulování výzkumných a bakalářských/diplomových projektů.

Workshop si můžete zaregistrovat pod kódy JSB071 - Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework nebo JSM658- Policy Studies Workshop: Multiple Streams Framework.