Předávání pamětních medailí FSV UK a Ceny Josefa Vavrouška