Prezident podepsal jmenovací dekret profesora Ondřeje Císaře

Ondřej Císař

Prezident podepsal jmenovací dekret profesora Ondřeje Císaře

Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Mezi nově jmenovanými profesory je i Ondřej Císař. Seznam všech nově jmenovaných profesorů najdete zde

Ondřej Císař se zaměřuje na výzkum politické mobilizace v postkomunistických zemích, sociálního hnutí a sociologické analýzy současných demokraciíí. Na Institutu sociologických studií FSV UK vede přednášky v oborech sociologie, politické sociologie a metodologie společenských věd, kromě toho je i garantem postgraduálního studia. V Sociologickém ústavu Akademie věd je šéfredaktorem Sociologického časopisu. V rámcí zájmu o politiky klimatické změny je členem Stínové uhelné komise. 

Ondřeji Císařovi srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.