SCIENCE x ART

BÁRA

SCIENCE x ART

Milé studentky, milí studenti bakalářských studijních programů, 

nově máte možnost zapsat se do kurzu Inovativní prezentace vědeckého poznání/ Innovative representations of scientific knowledge, který garantuje paní doktorka Spalová. 

Kurz se učí pod kódem JSB786/JSM570,  absolvováním kurzu získáte 4 kredity do skupiny povinně volitelných kurzů, seznámíte se zajímavými hosty:

4.3. Veronika Hanáková: Videographic essay

18.3. Martina Čurdová: Docutheater

22.4. Veronika Čechová: Exhibition

 

a budete mít možnost zrealizovat svůj vlastní projekt. Podrobněji: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5384

Těšíme se na vás.

Kde: v C220

Kdy: pondělí, od 15,30 do 18,20 v liché týdny