Sociologie a filosofie fyziky na přelomu 21. století: la détente

HM

Sociologie a filosofie fyziky na přelomu 21. století: la détente

Seminář je koncipován jako badatelský, studenti a studentky jsou vítáni. Za absolvování kurzu lze získat 3 volitelné kredity. Podrobněji v anotaci kurzu

Garant kurzu:

Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR) marsalek@flu.cas.cz

Koncepce, příprava a vedení kurzu:

Doc. Zdeněk Konopásek, PhD. (CTS UK/AV ČR)

Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR)

Mgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Místo konání semináře:

Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 1. patro.

Čas konání semináře:

Seminář má čtrnáctidenní periodicitu s počátkem 6. 10. 2022, 14:30 – 17:00 hod.