Soutěž GA ČR 2021

grant

Soutěž GA ČR 2021

Grantová agentura GA ČR vyhlásila nové kolo soutěže a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, mezinárodních projektů (s Německem, Ruskem, Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2021.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard projects, JUNIOR STAR projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Podrobná pravidla pro navrhovatele standardních a mezinárodních projektů.

Podrobná pravidla pro navrhovatele projektů JUNIOR STAR.

Podrobná pravidla pro navrhovatele projektů EXPRO jsou v přípravě. Budou zveřejněna nejpozději 2. 3. 2020 v aktualitách oddělení vědy.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 27. března 2020.