Studenti a studentky jsou vítáni v novém badatelském povinně volitelném kurzu

Honza

Studenti a studentky jsou vítáni v novém badatelském povinně volitelném kurzu

Sociologie a filosofie vědy francouzskou cestou necestou: Bruno Latour

Seminář je zařazen do výuky Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (AFSV00404), E-kredity: 3.

 

Garant kurzu (pro studenty UK):
Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR)
marsalek@flu.cas.cz

Koncepce, příprava a vedení kurzu:

Doc. Zdeněk Konopásek, PhD. (CTS UK/AV ČR)
Mgr. Jan Maršálek, PhD. (FLÚ AV ČR)
Mgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Místo konání semináře:
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Čas konání semináře:
Seminář má čtrnáctidenní periodicitu s počátkem 16. 2. 2023, 14:10 (s rezervou pro
přechod mezi FF UK a FLÚ) – 17:25 hod.

 

Studentům magisterské Sociologie bude kurz započítám mezi povinně volitelné kurzy. 

Podrobnější informace ke kurzu včetně anotace najdete v přiloženém souboru