„Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden“

protest

„Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden“

Projekt „Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden“ (Udržení občanské společnosti v kontextu mnoha krizí: Osy angažovanosti ve střední a východní Evropě a Švédsku), jehož hlavní řešitelkou a koordinátorkou je Assoc Prof Dominika V. Polanska ze švédské univerzity Södertörn University, je finacován nadací Foundation for Baltic and East European Studies. Na projektu se dále podílí Elżbieta Korolczuk (Södertörn University; Sweden & American Studies Center v Polsku), Ioana Florea (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca; University of Gothenburg), Ana Vilenica (Polytechnic University of Turin) a Luca Sára Bródy (KRTK Centre for Economic and Regional Studies, Maďarsko).

Projekt si klade za cíl lépe porozumět odolnosti a vynalézavosti občanské společnosti, tedy její schopnosti udržet angažovanost a usilovat o sociální změny v nepříznivých podmínkách utvářených různými krizemi, zejména krizí bydlení, klimatickou a environmentální krizí, pandemií, potravinovou krizí, neoliberalizací, úpadkem demokracie a válkou. Za tímto účelem bude srovnáváno občanské jednání a jeho dynamický vývoj v několika národních kontextech, které dosud nebyly analyticky srovnávány. Do této analýzy je zahrnuto pět postsocialistických zemí: Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Česko, a jako příklad post-welfare země také Švédsko. Tyto odlišné případy představují možnost prozkoumat širší trendy ohrožující občanskou společnost s různými vývojovými trajektoriemi, a také porovnat, jak jsou občanské akce organizovány, udržovány a jak se s nimi setkáváme v různých lokalitách a kontextech.