Termín odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací

ZP

Termín odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací

v letním semestru 2019/2020 je nově do 21. května 2020. Termín pro přihlášení ke státním závěrečným zkouškám je také do 21. 5. 2020

Termín, do kterého musí  mít studenti hlásící se k červnovým státním zkouškám  splněny studijní povinnosti, je 12. 6. 2020  

Rozpětí letních termínů státních závěrečných zkoušek bude ještě případně upřesněno v návaznosti na dubnové rozhodnutí Akademického senátu UK, ve věci rektorem navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK.

Datum odevzdání závěrečných prací a přihlášek k podzimním státním závěrečným zkouškám a splnění studijních povinností zůstává neměnné pro všechny instituty, tj. 31. 7. 2020.