Závěrečné státní zkoušky červen 2023

SZZk

Závěrečné státní zkoušky červen 2023

Zde najdete termíny obhajob závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek.

Studijní program Obhajoba závěrečné práce Pilotní forma státních zkoušek Ústní část SZZk
BP_SOCSA, BP_SOCSS -  bakaláři

 

pondělí, 12.6. od 9,00

úterý, 13.6.  od 9,00

 

Studijní program

Obhajoba závěrečné práce Písemná část  Ústní část SZZk

BP_SOCSA, BP_SOCSS, BP_SOSP - bakaláři

12.6. 2023 od 9,00 a dále podle harmonogramu   13. 6. 2023 od 9,00 a dále podle harmonogramu

Social Sciences - bakaláři

pátek, 23.6. 2023 od 9,00 pondělí, 12.6. 2023 od 8,50  

Sociologie - magistři

pondělí, 19. 6. 2023 od 9,00   pondělí,12.6. od 8,50 úterý, 20. 6. 2023 od 9,00

Státní zkouška z analýzy dat - bakaláři

  úterý, 23.5. od 9,00  

Society, Communication and Media - magistři

čtvrtek,  22.6.2023 od 10,00   čtvrtek, 22.6. 2023 od 10,00

Sociologie -  doktorandi

    čtvrtek, 25. 5. 2023 od 9,00

Finální verze prací odevzdáváte pouze elektronicky do SISu, ani tentokrát není potřeba tištěná verze.