Zimní termíny státních zkoušek

SZZk

Zimní termíny státních zkoušek

Obhajoby a závěrečné státní zkoušky studijních  programů Katedry sociologie / leden - únor 2024

Terminy budeme postupně doplňovat

 

Studijní program

Obhajoba závěrečné práce Písemná část  Ústní část SZZk

BP_SOCSA, BP_SOCSS, BP_SOSP - bakaláři

pondělí, 22.1. 2024 od 9,00 a dále podle harmonogramu   úterý, 23.1. od 9,00 a dále podle harmonogramu

Sociologie (SOC) - magistři

pondělí, 29.1. 2024 od 9,00   pondělí, 22.1. 2024 od 8,50 úterý, 30.1. 2024 od 9,00

Sociologie (PhD) -  doktorandi

    čtvrtek, 18. 1. 2024 

Státní zkouška z analýzy dat - bakaláři

 

úterý, 23.1. 2024 od 9,00

úterý, 30.1. 2024 od 9,00

 
Study programme

Bechelor's / Diploma Thesis Defence

 Written part Oral part

Social Sciences SOSCI)

29.1.2024

22.1.2024 

 

29.1.2024

Society, Communication and Media (SCM)  

30.1.2024

22.1.2024

23.1.2024

30.1.2024

Sociology of Contemporary Societies 

 

     

Finální verze prací odevzdáváte pouze elektronicky do SISu, tištěné verze již nejsou potřeba.