Institute Members

doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících