Dr. phil. Agata Ładykowska

Dr. phil. Agata Ładykowska

Působiště:

  • Katedra sociologie

ORCID ID: 0000-0001-5263-3756

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících