Dr. phil. Agata Ładykowska

Dr. phil. Agata Ładykowska

Působiště:

  • Katedra sociologie
  • Institut sociologických studií

E-mail: agata.ladykowska@fsv.cuni.cz

ORCID ID: 0000-0001-5263-3756

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících