Dr. phil. Agata Ładykowska

Dr. phil. Agata Ładykowska

Působiště:

  • Institut sociologických studií
  • Katedra sociologie

E-mail: agata.ladykowska@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 235

Místnost: č. C218, Jinonice, budova C

ORCID ID: 0000-0001-5263-3756

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících