Institute Members

doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Působiště:

  • Katedra sociologie
  • Disciplinární komise

E-mail: jadwiga.sanderova@fsv.cuni.cz , jadwiga.sanderova@centrum.cz

Telefon: +420 251 080 244

Místnost: č. 3065, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících