Čtvrteční sociologické semináře

Čtvrteční sociologické semináře

Čtvrteční sociologické semináře jsou pravidelné semináře pořádané Sociologických ústavem AV ČR, v.v.i. a katedrou sociologie Institutu sociologických studií FSV UK.