Arnošt Veselý a Daniel Prokop byli oceněni Medailí MŠMT

Medaile MŠMT

Arnošt Veselý a Daniel Prokop byli oceněni Medailí MŠMT

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ocenil 35 významných osobností pedagogiky. Medaile se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice jako medaile 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). 

Medaili MŠMT 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získal profesor Arnošt Veselý z Katedry veřejné a sociální politiky a doktorand na Katedře sociologie Daniel Prokop.

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. se zabývá především vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky, sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy, a to i jako vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie. Kromě vědeckých projektů se podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů, například na přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na vyhodnocení její realizace. Spolupracoval také na přípravě Strategie 2030+.

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop působí jako kvantitativní sociolog na Katedře sociologie a v Sociologickém ústavu. Je autorem analýzy problémů a výzev českého vzdělávání pro nadační fond Eduzměna a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v této oblasti. Vede sociologickou výzkumnou organizaci PAQ Research, která se věnuje analytickým projektům zejména z oblastí vzdělávání, sociálních problémů a veřejné politiky.

Všem oceněným gratulujeme!