Vysokoškolští studenti po třetí vlně pandemie koronaviru

Výzkum dopady Covid-19

Vysokoškolští studenti po třetí vlně pandemie koronaviru

Petr Soukup, Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček (FF UK) publikovali výsledky dotazování na českých vysokých školách v období po třetí vlně pandemie COVID-19. 

Výsledky výzkumu naleznete v této tiskové zprávě.

Projekt navazuje na výzkum Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty sociálních věd UK z jara 2020 zaměřený na vysokoškolské studenty a na to, jak se jich první vlna pandemie dotkla v oblasti studií, duševní pohody a dalších příbuzných témat. Šetření mohlo proběhnout díky projektu START/SOC/047, který byl podpořen z projektu Grantová schémata na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935.

Více o projektu naleznete zde.