Řešení problémů návratu lidí bez domova do bydlení

Konsensuální konference

Řešení problémů návratu lidí bez domova do bydlení

27. května 2021 proběhl seminář k tématu lidí bez domova, jehož cílem bylo zhodnotit proces přípravy, organizace, průběhu a výstupů konsensuální konference na téma „Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“, kterou zorganizovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK 25. a 26. března 2021.

Program proběhlého pracovního semináře naleznete zde

Záznam z konsensuální konference: