Výzkum dopadů COVID na VŠ vyučující a studenty

Stručný popis výzkumu

Výzkum dopadů COVID na VŠ vyučující a studenty 

Projekt navazuje na úspěšné šetření, které v květnu 2020 uskutečnil Sociologický ústav AV ČR a Fakulta sociálních věd UK. Tehdy výzkumníci mapovali životní a studijní situaci studentů. Studie byla součástí mezinárodního výzkumu International COVID Well-being Study (ICSWS). Této studie se v ČR účastnilo cca 7 tisíc studentů ze 7 větších vysokých škol (ČZU, MU, UHK, UK, UPOL, UTB, VŠE Praha).

Výsledky loňské studie byly poskytnuty zapojeným univerzitám a posloužily jako podnět pro jejich fungování v dalším akademickém roce. Základní zjištění jsme shrnuli v tiskové zprávě.

 

Současná studie na tuto aktivitu navazuje. Bude do ní zahrnuto celkem 23 českých vysokých škol (veřejných, soukromých i státních). Výzkumné konsorcium je složeno z cca dvaceti psychologů a sociologů z několika vysokých škol v ČR a také z Akademie věd (Sociologický a Psychologický ústav). Cílem studie je zaměřit se na to, jak se vyučujícím a studentům českých vysokých škol vysokých škol daří a jak se vyrovnávají nejen s distanční výukou. Anonymní odpovědi budou velmi užitečné jak pro vysoké školy, tak i pro výzkumníky.

Studie má schválení od Komise pro etiku výzkumu FSV UK .

Výsledky studie budou poskytnuty jednotlivým vysokým školám jako cenná zpětná vazba a budou též využity pro přípravu vědeckých výstupů (článků a knih).

Hlavním koordinátorem studie je Petr Soukup (Institut sociologických studií FSV UK)

V případě potřeby kontaktujte hlavního koordinátora:

 soukup@fsv.cuni.cz