Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech

Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí.

Grantová agentura ČR

Výzkumný tým

Výzkumný projekt je řešen ve spolupráci dvou fakult Univerzity Karlovy a v externí spolupráci s výzkumníky z Vídeňské univerzity.

RNDr. Tereza Freidingerová Ph.D. – Institut sociologických studií FSV UK, Tereza.Freidingerova@fsv.cuni.cz 

Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. – Ústav asijských studií FF UK (vietnamistika), Barbora.Novakova@ff.cuni.cz

Bc. Tomáš Knor – Institut sociologických studií FSV UK, tomas.knor@icloud.com

Bc. Magdalena Trhlíková – Institut sociologických studií FSV UK, Magdalena.Trhlikova@fsv.cuni.cz

Zahájení výzkumu

2021

Doba trvání do roku 2023

Externí spolupracovníci:

Mag. Mag. Raimund Haindorfer, Ph.D. - Department of Sociology, University of Vienna

Mag. Alexandra Heis - Institute for International Development, University of Vienna

 

Cílem tříletého projektu

je prozkoumat proces integrace migrantů, kteří se usadili v nemetropolitních lokalitách hostitelské země, označovaných jako New Immigrant Destinations (NIDs). Konkrétně v okrajových částech země, mimo veliká města na příkladu vietnamských obyvatel Česka v česko-německém a česko-rakouském pohraničí.

Co nás zajímá?

> Jak integraci a vzájemné soužití příchozích a starousedlíků ovlivňuje transnacionální, vícejazyčná, multietnická, periferní a symbolická povaha hranic. 

> Jak působí odlehlost míst a vzdálenost od velkých měst na vazbu migrantů s dalšími vietnamskými krajany a krajanskými spolky. 

> Jak obce samotné reflektují svou novou mnohovrstevnatou společenskou tvář ve správě věcí veřejných, v sebeprezentaci či v podobě poskytovaných veřejných služeb.

Proč toto téma zkoumat?

České pohraničí si nese odkaz dramatických událostí odsunu německy hovořícího obyvatelstva, které probíhalo ve jménu nutnosti předat strategicky významné místo hranic do rukou loajálního slovanského národa. O to větším paradoxem je současný stav, kdy se to stejné pohraničí (a mnohdy i ty stejné domy) stalo domovem tisíců obyvatel vietnamského původu, kteří sem od roku 1990 přichází podnikat. I přesto, že v některých obcích představují až 30 % tamní populace, stojí téma spíš mimo pozornost výzkumů, ale místních sociálních politik. Výzkumy integrace migrantů v Česku se primárně soustředí na situaci v městském, a zpravidla centrálním prostředí. My se naopak zaměřujeme na soužití majority a Vietnamců v malých obcích na české periferii:

> Jak se liší strategie integrace Vietnamců v různých lokálních kontextech od Mikulova po Varnsdorf? 

> Jak na svou novou multietnickou a multijazykovou tvář reagují místní samosprávy? 

> Jakou pozici a vazby mají místní vietnamské komunity v rámci celé české vietnamské diaspory?

 

Výzkum přináší další střípek pro pochopení vzájemné adaptace migrantů a starousedlíků na lokální, těsné, až intimní úrovni, a také pro pochopení kontinuity vývoje českého pohraničí, které nezaniklo vstupem země do Schengenského prostoru. Naopak. Stále se proměňuje a posiluje jeho svébytná a mnohovrstevnatá tvář.

Výstupy

Peripheriality and superhybridity as a precondition for migrant settlement: Vietnamese in the Czech-German-speaking borderlands