Barrande Fellowship Programme 2023 pro Ph.D. studenty

Barrande Fellowship Programme 2023 pro Ph.D. studenty

Barrande Fellowship Programme 2023 pro Ph.D. studenty

Barrande Fellowship Programme je určen studentům Ph.D. a nabízí stipendijní podporu ve výši 1 500 EUR/měsíc pro dva druhy výzkumných pobytů ve Francii

(a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let)

(b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce) na francouzských univerzitách

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky přímo DZS AIA na adresu aia@dzs.cz. V tomto akademickém roce byl termín stanoven 12. února 2023. Další informace k podávání přihlášek jsou k dispozici na stránkách Francouzského institutu.

Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů. Více informací o přihlášce na webu Domu zahraniční spolupráce.

Informační webinář pro zájemce z českých VŠ se koná dne 7. prosince 2022. Více informací najdete zde. 

Další info najdete zde.