Doktorské studium SOCIOLOGIE

Sociologie

Doktorské studium SOCIOLOGIE

Přihlášku do doktorského studia lze podat nejpozději do 30 dubna!

Přihlásit se může každý, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní).

Doktorské studium Sociologie připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

Přihlásit se můžete: 

prezenční forma studia: zde

kombinovaná forma studia: zde

Podrobnější informace k přijímacímu řízení: zde

 

Důležité termíny:

Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 30. 4. 2022

Termín pro odevzdání projektu doktorské práce: 30. 4. 2022

Termín přijímací zkoušky: 8. a 9. června 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky: 27. 6. do 8.7. 2022

Místo konání: ISS, Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice

Studujte doktorát na ISS a staňte se jedním z našich úspěšných studentů!

Těšíme se na vás!