Erasmus+ zaměstnanecké mobility - VŘ pro jaro 2023

e staff mobility

Erasmus+ zaměstnanecké mobility - VŘ pro jaro 2023

Výběrové řízení programu Erasmus+ zaměstnanecké mobility na duben - červen (včetně) 2023 je otevřeno.

Stejně jako v předchozích výzvách se do výběrového řízení zaměstnanci přihlašují podáním přihlášky. Přihlášky se nyní podávají prostřednictvím aplikace IS věda v modulu PAS (Projekty a soutěže).

Podávat přihlášky je možné od 1. února 06:00 2023, systém pro podání přihlášek se uzavře 28. února v 15:00. Přihlášky podané po tomto deadlinu nebude možné do VŘ zařadit. Přihlášky zaslané emailem nebudou akceptovány.
 
Přístup do aplikace mají všichni zaměstnanci univerzity po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby (CAS). V systému jsou připravena obecná pravidla pro mobilitu a další podpůrné informace (např. výše grantů, vzor Mobility Agreementu).
 
Žadatel bude především vyplňovat údaje o plánované mobilitě, prostřednictvím systému požádá o souhlas svého vedoucího pracovníka, který posuzuje odborné i jazykové předpoklady zaměstnance pro zahraniční cestu.
 
Na webu FSV UK najdete vyhlášku (v sekci akademické i zaměstnanecké mobility), která obsahuje detailní informace k realizaci zaměstnaneckých mobilit a výběrovému řízení.

V případě dotazů či jiné potřeby asistence se prosím obracejte na Oddělení zahraničních styků, konkrétně na Ing. Radka Kovácse na adrese outgoing@fsv.cuni.cz nebo telefonu +420 222 112 235.