Aktuality

 • Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2025/2026

  1. dubna 2024 byly otevřeny přihlášky ke stipendiím Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2025/2026. Účastnit se můžete série webinářů k jednotlivým stipendiím.

 • Vyhlášení 4EU+ Visiting Professorships

  Aliance 4EU+ v rámci svého dlouhodobého úsilí o posilování meziuniverzitní spolupráce a excelence vyhlašuje druhý ročník iniciativy 4EU+ Visiting Professorships. Přihlašování je otevřeno všem akademickým pracovníkům zaměstnaným na Univerzitě Karlově a dalších 4EU+ univerzitách do 20. května 2024.

 • Podzimní kolo programu POINT

  Pro podzimní kolo 2023 programu POINT je možné podávat žádosti o podporu v termínu 1. - 30. listopadu 2023. Přihlášky do programu POINT se podávají prostřednictvím online aplikace systému interních soutěží UK. Žádat je možné v rámci dvou kategorií: krátkodobé studentské mobility a organizace letních škol fakultami.

 • Vyhlášení soutěže Grantové agentury UK

  ​​​​​​​Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2024. Projekty na 1-3 roky si mohou do 30. října 2023 podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

 • Podzimní kolo Fondu mobility UK

  Oddělení zahraničních styků vyhlásilo podzimní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility Univerzity Karlovy. V podzimním kole se žádá o podporu na mobility, které proběhnou v termínu leden - červen 2024. Přihlášky prostřednictvím rektorátní aplikace lze podávat 17. října 2023.

 • Stipendia AKTION pro vysokoškolské studenty a pedagogy

  Program AKTION podporuje spolupráci s rakouskými univerzitami. V nabídce jsou stipendia pro VŠ studenty, pedagogy i podpora vzájemných projektů. Do 31. října či 30. listopadu se odevzdávají žádosti o výjezdy v LS 2023/2024. Žádosti o podporu projektů se odevzdávají do 5. září 2023.