Hodnocení kurzů za LS 2019

HK_2019

Hodnocení kurzů za LS 2019

Vážené studentky, Vážení studenti,

 

chtěl bych Vás tímto poprosit o vyplnění anonymních elektronických dotazníků k hodnocení výuky za letní semestr 2019, které bude otevřeno od 3.6. do 23.6.2019.

 

Hodnocení kurzů je důležitou a jedinečnou příležitostí, jak vyjádřit svůj názor, a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které naopak jsou hodnoceny nejhůře. Pro vaše kolegy pak hodnocení může sloužit jako důležitý nástroj pro výběr povinně volitelných a volitelných předmětů, či konkrétních vyučujících. Mějte prosím na paměti, že kromě číselných hodnocení jsou snad i informativnější částí dotazníků volné komentáře.

 

V návaznosti na tento email obdržíte email s odkazem na hodnocení kurzů, které máte tento semestr zapsány skrze SIS na FSV UK. Často kladené otázky (FAQs) můžete nalézt na http://tiny.cc/hdg6ty, stručný manuál pak na http://bit.ly/faqevaluace. Anketa je na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz/, autentifikace probíhá skrze LDAP rozhraní.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se na mě neváhejte obrátit (LK@fsv.cuni.cz).

 

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den,

 

Ladislav Krištoufek

proděkan pro studijní záležitosti