Kucera scholarship na University of St. Thomas v LS 2024/25

kucera

Kucera scholarship na University of St. Thomas v LS 2024/25

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v letním semestru akademického roku 2024/2025 v rámci Kucera Scholarship.

Vybraný/á student/ka nebude hradit školné a obdrží stipendium, které pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Zbývající náklady a poplatky včetně povinného zdravotního pojištění si student bude hradit sám, případně z jiných zdrojů. Pro studenty UK je pro letní semestr 2024/2025 k dispozici jedno semestrální místo.

Stipendium je určeno pro studenty české národnosti a s trvalým pobytem v ČR. Výběrové řízení se týká studentů bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze předměty úrovně undergraduate. K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
  • doporučující dopis z katedry (může být v češtině)
  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti

Příjem přihlášek studentů v online aplikaci:
• 25. května - 10. června 2024 včetně