Kurzy angličtiny pro zaměstnance

Ang

Kurzy angličtiny pro zaměstnance

Zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK mají možnost využít příspěvek z FKSP na kurzovné. Kurzovné je možné rozdělit do dvou částí – za kalendářní rok 2022 a za kalendářní rok 2023.

Podrobnosti k platbám najdete v Opatření děkana a v Příloze k OD