Výzvy Fondu pro podoru strategických partnerství UK

strategické partnerství

Výzvy Fondu pro podoru strategických partnerství UK

V rámci Fondu pro podporu strategických partnerství byly zveřejněny v prosinci 2021 dvě výzvy. Jedna výzva se týká spolupráce se strategickými partnery (Universität Zürich, Macquaire University, University of St Andrews) a klíčovými partnery (University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, McGill University, Hebrew University of Jerusalem, University of Melbourne, Uniwersytet Jagielloński, Universität zu Köln, Universiteit Leiden, Chile Universidad de Chile). Termín odevzdání žádostí je 24. 1. 2022.

Další výzva je určena pro strategické uskupení CENTRAL (Humboldt University, University of Vienna, University of Warsaw a ELTE University). Tématem pro tuto výzvu je „Central Europe: What unites and divides us“, Termín odevzdánní žádostí je 21. 2. 2022.

Bliží informace ke strategickému partnerství najdete na webu Centra strategického partnersví