KVAS: 8.- 10. 4. 2022

KVAS: 8.- 10. 4. 2022

KVAS je setkání vyučujících a zájemců o sociální antropologii a kvalitativní výzkum, víkendový workshop je otevřen studentům sociologie na ISS FSV UK.

Workshop se koná v Rekreačním středisku Obzor, Sloup v Čechách, ve dnech 8. - 10. 4. 2022. Ubytování a stravování studentů sociologie na ISS FSV UK je hrazeno.

Účast na výjezdu může být uznána jako splnění - JSM048: Výjezdní seminář.
Pokud nejste na tento seminář zapsáni, můžete požádat o doplnění zápisu u Jakuba Grygara (jakub.grygar@fsv.cuni.cz)

Pro registraci vyplňte tento dokument.

Více informací naleznete na facebookové události


KVAS is a meeting of teachers and those interested in social anthropology and qualitative research, the weekend workshop is open to students of sociology at ISS FSV UK. 

The workshop takes place at the Obzor Recreation Centre, Sloup v Čechách, it begins on Friday 8. 4. and ends on Sunday 10. 4. 2022. Accommodation and meals are covered for students of sociology at ISS, FSV UK. 

Attendance at the Spring KVAS may be recognized as fulfilling the Off-site seminar - JSM048 (Výjezdní seminář).
If you are not enrolled in this seminar, you can request additional enrollment from Jakub Grygar (jakub.grygar@fsv.cuni.cz)

Please fill in this document (https://bit.ly/KVASregister) to register. 

More information available on facebook event.