Na ISS míří 3 granty podpořené Grantovou agenturou České republiky!

GAČR

Na ISS míří 3 granty podpořené Grantovou agenturou České republiky!

Na ISS míří 3 granty podpořené Grantovou agenturou České republiky! V seznamu podpořených projektů jsou následující standardní projekty: Dopady populismu na generaci mladých voličů (Tomáš Dvořák), Konceptualizování Multiple Streams Framework jako vědeckého výzkumného programu (Vilém Novotný) a Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu (Barbora Spalová). Příjemcům gratulujeme a přejeme hodně zdaru při řešení projektů!

Seznam podpořených grantů.